Ustav va ichki qoidalar

19 May 2024

E`lon

19 May 2024

5-ilova. Ijroiya organi to`g`risidagi nizom

19 May 2024

6-ilova. Manfaatlar to‘qnashuvida harakatlar tartibi to'g'risidagi nizom

19 May 2024

7-ilova. Ichki nazorat tog`risidagi nizom

19 May 2024

8-ilova. Axborot siyosati to`g`risidagi nizom

19 May 2024

9-ilova. Dividend siyosati to`g`risidagi nizom

19 May 2024

10-ilova. Boshqaruv va nazorat organlari hisobotlariga talablar to‘g‘risidagi nizom

19 May 2024

11-ilova. Yirik bitimlar to`g`risidagi nizom

19 May 2024

12-ilova. Affillangan shaxslarning hisobini yuritish va affillangan shaxslar bilan bitimlar tuzish to‘g‘risidagi nizom

19 May 2024

Korporativ boshqaruv kodeksi

19 May 2024

“UZGASTRADE” АЖ Ички аудит хизмати ҳодимларини тайинлаш бўйича низом

19 May 2024

1-ilova. Aksiyadorlar umumiy yog`ilishi nizom

19 May 2024

13-ilova. Kuzatuv kеngashi a’zolari va kotibiga haq hamda kompensatsiyalar to'lash tartibi to'g'risidagi nizom

19 May 2024

2-ilova. Kuzatuv kengashi to`g`risidagi nizom

19 May 2024

Ustav

Keyingi bo'lim
Matbuot xizmati
Yagona onlayn platformaga o'tish